Privacyverklaring

Algemeen

Het is vanzelfsprekend dat Lewenstein de privacy van de gebruikers respecteert wanneer u de Lewenstein website bezoekt en/of als u zich voor één van onze producten registreert. Deze privacyverklaring vormt samen met de Gebruiksvoorwaarden de basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens en geeft uitleg over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gegevens zullen gebruiken. Deze verklaring informeert u tevens hoe u uw persoonlijke herkenbare gegevens, via onze website, online registratieformulieren of registratiekaarten verzonden naar Lewenstein kunt verifiëren op accuraatheid.

Gegevens

Tenzij u er vrijwillig mee instemt, zullen wij wanneer u de website van Lewenstein bezoekt geen persoonlijk herkenbare gegevens over u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzamelen. Wel bewaren wij registratie van de correspondentie als u contact met ons opneemt.

In verband met bepaalde promotie activiteiten, bijvoorbeeld product aanbiedingen of informatie, is het mogelijk dat bezoekers van de Lewenstein website of online Lewenstein garantieregistratie formulier naar hun naam, woonplaats en/of e-mailadres zullen worden gevraagd. Door het verstrekken van uw persoonlijk herkenbare gegevens kunnen wij u via onze Lewenstein website zowel uitgebreide service verlenen als productinformatie geven. Het niet verstrekken van uw persoonlijk herkenbare gegevens zal uiteraard geen materiële consequenties tot gevolg hebben, maar het zal dan voor u niet mogelijk zijn om productinformatie en service te ontvangen die wij aanbieden via onze website.

Lewenstein zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens bewaren en behandelen ten einde uw wensen te begrijpen, ter verbetering van de Lewenstein producten en services en ten einde contact met u te maken. Lewenstein zal uw persoonlijk herkenbare gegevens niet verstrekken of verkopen aan andere organisaties die uw gegevens zonder uw toestemming willen gebruiken.

Lewenstein garandeert u dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat zij door middel van zeer strenge veiligheidsmaatregelen zorg draagt dat uw persoonlijk herkenbare gegevens beschermd worden tegen verlies, misbruik of wijziging. Lewenstein garandeert u dat organisaties en dealers van Lewenstein producten, die vanwege service toegang tot uw persoonlijk herkenbare gegevens hebben, uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet het recht hebben uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het verlenen van Lewenstein services.

Cookies

Tijdens het bekijken van één van onze websites zullen mogelijk “cookies” worden opgeslagen. Cookies zijn kleine softwaregegevens die door uw browser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox) op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste internet browsers stellen u in staat om cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, te blokkeren of een waarschuwing te geven voordat een cookie wordt opgeslagen. Voor informatie hierover adviseren wij u uw browser instructies of de help functie te raadplegen.

Op geen enkele wijze wordt er spionage-tekst geïnstalleerd of gebruikt om op uw computer opgeslagen gegevens en informatie te verkrijgen.

Als u geen cookies wilt gebruiken, is het mogelijk dat u niet volledig van alle functionaliteiten van deze website gebruik kunt maken.

Gegevensgebruik

De geanonimiseerde gegevens die worden bewaard als u onze website via cookies gebruikt, kunnen voor analysedoeleinden en voor het optimaliseren van de website worden gebruikt en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.

Lewenstein gebruikt uw persoonlijke gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming en speelt uw gegevens niet door aan derden. Behalve in het geval dat u toegestemd heeft met het doorgeven van gegevens aan ondernemingen die niet aan Lewenstein verbonden zijn of als Lewenstein hiertoe wettelijk, van overheidswege of door een gerechtshof verplicht is.  Bovendien in die gevallen dat Lewenstein zich door andere dienstverlenende bedrijven laat ondersteunen bij de gegevensverwerking, het beheer van de website of op een andere wijze, zoals bij het leveren van de door u bestelde producten en dienstverlening. Deze derden zijn verplicht dezelfde mate van veiligheid en gegevensbescherming toe te passen als Lewenstein.

Kinderen

Steeds meer kinderen maken gebruik van internet. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen geen gegevens met betrekking tot henzelf of hun ouders naar Lewenstein verzenden. Mocht er alsnog een overdracht van persoonlijke gegevens door kinderen naar Lewenstein plaatsvinden, dan verzoeken we de ouders contact op te nemen met Lewenstein zodat deze gegevens verwijderd worden. De verwijdering van de gegevens vindt vervolgens onmiddellijk plaats.

Veiligheid

De doorgifte van gegevens via internet is helaas niet volledig veilig. Lewenstein werkt samen met dienstverleners en internetaanbieders die passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lewenstein geeft geen garantie voor de beveiliging van gegevens die u als gebruiker doorgeeft. Overdracht van gegevens is daarom voor eigen risico.

Informatie- en herroepingsrecht

Vanzelfsprekend bent u vrij om Lewenstein te allen tijde, bijvoorbeeld in een e-mail, mee te delen dat uw gegevens in de toekomst niet voor contactopname met u gebruikt mogen worden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om informatie over de verwerking van de gegevens op te vragen of een kopie van uw persoonlijke gegevens, die via onze website zijn verkregen, aan te vragen. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar Efku BV, 2e Poellaan 20, 2161 CJ  Lisse of maak gebruik van het contactformulier op de website.

Slotbepalingen

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

EFKU b.v.

2e Poellaan 20
2161 CJ  Lisse
The Netherlands
info@efku.eu | https://www.efku.eu